Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umożliwiających zapisywanie informacji na urządzeniu użytkownika. Stosujemy je w celu lepszego dopasowania treści do odbiorcy, prezentacji reklam oraz w celach statystycznych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności oraz opisem jak zablokować cookies. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij

Karpacz teren inwestycyjny z nieruchomością

Ogólne informacje o inwestycji

 
0,4547 ha terenu z nieruchomością (hotel) w Karpaczu. / Przetarg pisemny nieograniczony potrwa do 18 sierpnia 2020 r.
Ulica:ul. Zamkowa 1
Miasto:Karpacz
 
 
 
 

RELAX-TOUR SP. Z O. O.  z siedzibą w Warszawie
ul. Kopernika 36/40 lok. 102, 00-924 Warszawa (dalej jako: „Spółka”)

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

położonej w obrębie 0001 Karpacz działki nr 119,128 łączna powierzchnia 0,4547 ha

ul. Zamkowa 1, KARPACZ, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie 

 Księga Wieczysta Nr: JG1J/00020113/9

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa zabudowana dz. ew. nr  119,128 o łącznej powierzchni 0,4547 ha, stanowiące przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku przeznaczonego na cele wczasowe, dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta:

 • KW nr JG1J/00020113/9, obejmuje działki ewidencyjne oznaczone nr: 128, 119 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 0,4547 ha.

Przedmiotowe działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, są wspólnie zagospodarowane i użytkowane.

Na nieruchomości posadowiony budynek domu wczasowego - „Leśny Zamek” wolnostojący, składający się ze zróżnicowanej liczby kondygnacji nadziemnych – od dwóch do czterech kondygnacji nadziemnych oraz dwóch kondygnacji usytuowanych częściowo poniżej poziomu przylegającego terenu – piwnicy II i III (w których znajdują się pomieszczenia gospodarcze) oraz piwnicy I (w której znajdują się pomieszczenia użytkowe), o łącznej powierzchni użytkowej 1.961,78 mkw.

Budynek zrealizowany w 1890 r., objęty ochroną konserwatorską.

W budynku - 39 pokoi/93 miejsca noclegowe, recepcja, pomieszczenia biurowe, sala rekreacyjna, sala telewizyjna, jadalnia, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacz Uchwała nr XXXIII/201/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 września 2004r. (Dz. Urz. woj. dolnośląskiego Nr 238 poz. 3691 z dnia 06.12.2004r.) na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar:

 • dz. Nr 128 AM-4 oznaczony jest symbolem: UT1 o funkcji podstawowej tereny usług turystycznych i komercyjnych,
 • dz. Nr 119 AM-4 oznaczony jest symbolem: KS1 o funkcji podstawowej tereny usług urządzeń komunikacji samochodowe.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości (minimalna jaka może zostać zaoferowana) wynosi 4.100.000zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych 00/100)
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy spółki o numerze 91 1090 1056 0000 0001 4185 7027, najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020r.
 3. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się Regulaminu sprzedaży nieruchomości RELAX-TOUR sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako „regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://relaxtour.pl/ogloszenia/ oraz wyłożony w siedzibie Spółki: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 lok. 102.
 4. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://relaxtour.pl/ogloszenia/, oraz wywieszonego w siedzibie spółki: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 lok. 102.
 5. Oferty należy złożyć w dokładnie zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie tak, aby uniemożliwić zapoznanie się z treścią oferty bez jej naruszenia.
 6. Miejsce składania ofert: siedziba Spółki, tj. 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40 lok. 102
 7. Zaleca się złożenie oferty na przygotowanym formularzu oferty (załącznik nr 4 - udostępnionym na stronie internetowej: https://relaxtour.pl/ogloszenia/), w przypadku złożenia oferty bez wykorzystania formularza należy zamieścić w niej oświadczenia i informacje wymagane treścią formularza.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

a)     firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta

b)     datę sporządzenia oferty

c)     wskazanie nieruchomości, których oferta dotyczy

d)     oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa

e)     oznaczenie terminów związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w obwieszczeniu szczegółowym

f)      oświadczenie każdego z oferentów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, w przedmiocie:

 • zapoznania się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (w tym technicznego)
 • zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu
 • zapoznania się z treścią obwieszczenia szczegółowego

g) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące od dnia publikacji obwieszczenia, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty

h) w przypadku pozostawania w związku małżeńskim – pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości i oświadczenie o ustroju małżeńskim majątkowym, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 2 do Obwieszczenia)

i) oświadczenie dotyczące klauzul RODO, według wzoru przygotowanego przez Spółkę (załącznik nr 3 do Regulaminu)

j) dowód wniesienia wadium.

 1. Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz adnotację:

Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości LEŚNY ZAMEK ul. Zamkowa 1 – KARPACZ.

Nie otwierać przed 18 sierpnia 2020r., godz. 13:00

 1. Termin składania ofert: 18 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.
 2. Komisyjne otwarcie złożonych ofert: 18 sierpnia 2020 r., godz. 13:00. Warszawa ul. Kopernika 36/40 lok. 102 (siedziba Spółki).
 3. Termin związania ofertą: 90 dni, przy czym pierwszym dniem tego terminu jest dzień otwarcia ofert.
 4.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki (00-924 Warszawa, ul. Kopernika  lok. 102) lub pod tel.: + 48 606 408 575 lub +48 502 542 072

 

 

 
Pliki do pobrania:
 

Mapka lokalizacyjna inwestycji

 

Dane kontaktowe dewelopera

Nazwa inwestora:RELAX-TOUR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Telefon:+48 606 408 575 / +48 502 542 072
Strona internetowa:http://https://relaxtour.pl/ogloszenia/
 
 

Treści publikowane na portalu pozyskane zostały w wyniku pracy redakcji portalu z ogólnodostępnych źródeł informacji.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa zdjęcie było zamieszczone w naszej galerii, prosimy przesłać informacje na adres email: pr@inwestycjewkurortach.pl. W tytule prosimy umieścić słowo WIZERUNEK. Po otrzymaniu informacji zdjęcie zostanie usunięte.

 

Żadna część, jak i całość utworów zawartych na portalu nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody portalu InwestycjewKurortach.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody portalu InwestycjewKurortach.pl lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 
 
Wpisz szukaną frazę:
 • Tylko w kategorii Wypoczywaj i Zarabiaj
 • Morze
 • Góry
 • Jezioro
 • Miasto
 • >
 • Rezydencje podmiejskie
 • Las
Mapa inwestycji
 
Partnerzy serwisu